Tjenester

Personlig trening


Ønsker du å jobbe med en personlig trener men blir hindret av geografiske grunner? En nettbasert personlig trener kan bidra til at du kan få den hjelpen og oppfølgingen du trenger for å oppnå din målsetning uavhengig av hvor du bor.

Iraki Nutrition tilbyr en nettbasert tjeneste hvor du får hjelp med å få satt opp en strukturert og gjennomførbar treningsplan tilpasset deg og dine målsetninger.

Tjenesten foregår primært over e-post og telefon. Du vil først få tilsendt et spørreskjema som du fyllet ut. Dette bidrar til å danne et bilde av hvordan situasjonen din er i dag, hva din målsetning er og hvordan vi sammen kan jobbe for å oppnå dine mål.

Etter at skjemaet er ferdig utfylt og sendt tilbake så setter Iraki Nutrition opp en treningsplan basert på tilbakemeldingen som har blitt gitt.

Tjenesten inkluderer ukentlig oppfølging hvor det blir gjort korrigeringer og endringer i treningsplanen alt ettersom hvordan ting utvikler seg.

Det er også mulighet for å få satt opp en treningsplan som man følger på egenhånd uten ukentlig oppfølging.

Ta kontakt »


Kostveiledning


Kostholdet er svært viktig for å oppnå fremgang med treningen, men mange synes det er vanskelig å vite hvor mye de må spise og hva de må spise for å optimalisere treningen.

Iraki Nutrition tilbyr en nettbasert tjeneste hvor du får hjelp med å få satt opp en strukturert og gjennomførbar kostholdsplan tilpasset deg og dine målsetninger.

Tjenesten foregår primært over e-post og telefon. Du vil først få tilsendt et spørreskjema som du fyllet ut. Dette bidrar til å danne et bilde av hvordan situasjonen din er i dag, hva din målsetning er og hvordan vi sammen kan jobbe for å oppnå dine mål.

Etter at skjemaet er ferdig utfylt og sendt tilbake så setter Iraki Nutrition opp en kostholdsplan basert på tilbakemeldingen som har blitt gitt.

Tjenesten inkluderer ukentlig oppfølging hvor det blir gjort korrigeringer og endringer i kostholdsplanen alt ettersom hvordan ting utvikler seg.

Det er også mulighet for å få satt opp en kostholdsplan som man følger på egenhånd uten ukentlig oppfølging.

Ta kontakt »


Undervisning

Det er ingen hemmelighet at trening og kosthold kan bidra til bedre helse og god helse er gjerne forbundet med mindre sykefravær på arbeidsplassen. Ønsker din bedrift et spennende og lærerikt foredrag og trening og kosthold?

Iraki Nutrition tilbyr foredragstjenester for bedrifter. Dette kan være alt fra korte foredrag i lunsjpausen til heldagsseminarer om trening og ernæring.

Det viktigste er ikke hva man lærer, men hvordan man kan bruke denne kunnskapen i praksis.

Iraki Nutrition sine foredrag vektlegger å formidle informasjonen på en lett og forståelig måte for deltakerne, slik at det blir lettere å bruke denne kunnskapen i praksis.

Ta kontakt »


 

Om Iraki Nutrition

Iraki Nutrition drives og eies av Juma Iraki som har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi og er utdannet personlig trener. Foretaket leverer tjenester innen personlig trening, kostveiledning og undervisning

Siste Tweet

Sosiale media

Nyhetsbrev