Coaching

Interessert i å bli coachet av oss?

Online Coaching

Om du av geografiske årsaker ikke har mulighet til å trene med oss, kan du inngå et samarbeid og benytte deg av vår ekspertise over nett. Dette er et rimeligere alternativ enn PT timer, men gir deg likevel en god oppfølging du kan ha stort utbytte av. De siste årene har vi coachet flere hundre mennesker over nett med god suksess og du vil bli godt ivaretatt med tett oppfølging og grundige gjennomtenkte anbefalinger.

Hva kan du forvente av oss?

Du kan forvente godt gjennomtenkte anbefalinger til trening, ernæring & bruk av kosttilskudd som er basert på den nyeste forskningen tilgjengelig og vår praktisk erfaringer som trenere. Coaching handler ikke bare om å gi anbefalinger; Det handler også om å bygge relasjoner med kunder. En del av vår sukess har vært at vi dedikerer mye tid til hver enkelt klient for å sikre at de får full oppmerksomhet for å nå sine respektive mål.

Hva vil vi forvente av deg?

For at vi skal kunne utføre vår jobb som trenere, er det særs avgjørende at du gir oss tilstrekkelig og ærlig tilbakemelding. Dette innebærer at du følger retningslinjene vi gir deg ved å sende den ukentlige rapporten før deadline (søndager før kl. 22.00) og loggføre alt som involverer trening, ernæring og målinger knyttet mot kroppssammensetning. Disse dataene er viktige for oss som trenere for å kunne gi deg den beste mulige tilbakemeldingen under coaching perioden. Mangelfull rapportering gjør at vi ikke kan gjøre vår jobb som trenere. Til syvende og sist er det arbeidet og innsatsen du velger å sette inn, som gir resultater. Hvis du velger å ikke følge retningslinjene vi gir deg, kan du heller ikke forvente å få de resultatene du vil ha.

Skype 60 min

1099 NOK
Pr samtale

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program


Bestill
Populær

Total Coaching

2999 NOK
Pr mnd

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program


Bestill

Kost Coaching

1999 NOK
Pr mnd

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program


Bestill

SKYPE 60 MIN

1099 NOK

Pr samtale

 

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program

TOTAL COACHING

2999 NOK

Pr mnd

 

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program

KOST COACHING

1999 NOK

Pr mnd

 

Konsultasjon (Skype 60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ubegrenset støtte via e-post

Ukentlig video tilbakemelding

Ukentlig justering av program