Lærling
Brief info

Elia har den prestisjetunge NSCA CPT-tittelen og er også en sertifisert bayesisk PT. Han studerer for tiden for å komme inn på medisinsk skole for å studere ernæring og har nylig startet sin egen reise som online coach under veiledning av Juma Iraki. For å holde seg oppdatert om trening og ernæring leser han regelmessig vitenskapelig litteratur for å øke hans kunnskap. Hans hovedinteresser er trening, lytting til informative podcaster og lesing av psykologi bøker. Hans mål som coach er å fremme en optimalisert og individualisert tilnærming og å sikre at kunden får kunnskap til å bli selvstendig.

UTDANNELSE
NÅVÆRENDE ARBEID